AUSTMARKA VESTRE UTMARKSLAG

Innkalling til årsmøte i AVU

Onsdag den 20. mars 2019 kl. 19.00.

I henhold til § 5 i Austmarka Vestre Utmarkslag sine vedtekter blir det avholdt årsmøte på Austbo den 20.03.19 kl. 19.00.

 Det blir servert kaffe og kringle.

 Saker til behandling på årsmøte:

1.         Åpning

2.         Godkjenning av innkalling

3.         Valg av protokollvitner

4.         Årsberetninger

5.         Regnskap

6.         Utbytte

7.         Jaktkortpriser

8.         Godtgjøring til tillitsvalgte

9.         Forvaltning av villsvin og pris

Innlegg om situasjonen rundt villsvin ved Reidar Steffenstorpet.

10.       Forvaltning av hjort og pris

11.       Orienteringssaker

a) Status sammenslåing av utmarkslag Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes

            b) Vedtektsendring som ble diskutert på årsmøte i 2018.

§ 8 Styret

Laget ledes av et styre på fem medlemmer med 3 varamedlemmer, endres til «Medlemmer er andelseiere i laget, og laget ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer».

12.       Valg

Saksdokumenter og revidert regnskap blir fremlagt på årsmøte.

Vel møtt!

Mvh
Styret v/leder Tomas Solheim

 

 

 

I

Austmarka Vestre Utmarkslag - område

Mot nord: Fra Bakkebekkens utløp i Brødbølvassdraget - Bakkebekken oppover til Åbogvegen - Åbogvegen til Kjerringkleiva.

Mot vest: Kommunegrensen mot Eidskog fra Kjerringkleiva til Riksgrensen mot Sverige.

Mot Sør: Riksgrensen mot Sverige fra Kommunegrense Eidskog/Kongsvinger til Utgardsjøen.

Mot Øst: Brødbølvassdraget fra Riksgrensen mot Sverige til Bakkebekkens utløp.

Videre inngår Tangåsen i Utgårdsjøen og Brødbøl-åsen i lagets område.