Styre og underutvalg

 AUSTMARKA VESTRE UTMARKSLAG

Tillitsvalgte etter årsmøtet den 04.04.18

STYRET

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Thomas Solheim

1

2019

sekretær

Agathe Bjørnstad

2

2020

Kasserer/sekretær

Anne Sofie Malmer

2

2019

Styremedlem

Arve Johnsen

2

2019

Styremedlem

Ingegerd Pramm Platek

2

2019

Varamedlem

Kjell Haugen

2

2019

Varamedlem

Frank Bjørnstad

2

2020

Varamedlem

Åge A. Sandbakken

2

2020

  

JAKTUTVALGET 

Leder

Tony Halteigen

2

2020

Medlem

Kjell Haugen

2

2019

Medlem

Mona Skullerud

2

2020

   

FISKEUTVALGET 

Leder

Magnus Lindberg

2

2019

Medlem

Atle Aasen

2

2020

Medlem

Tor Erling Grorud

2

2019

 

KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen

2

2019

Medlem

Arve Johnsen

2

2019

Medlem

Jens Petter Elnæs

2

2020

 

 REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen

2

2019

 

Kjell Johnny Schulstad

2

2019

  

3 delegater til ADOs  årsmøte 2017: 

 Kjell Haugen, Tony Halteigen og Thomas Solheim

  

VALGKOMITE 

Leder

Thor Bråthen

2

2019

Medlem

Else Engen

2

2020