STYRET MED UNDERUTVALG

 AUSTMARKA VESTRE UTMARKSLAG

Tillitsvalgte etter årsmøtet den 27.04.21

STYRET

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Thomas Solheim

1

2022

Sekretær

Agathe Bjørnstad

2

2022

Kasserer

Anne Sofie Malmer

2

2023

Styremedlem

Thor Bråthen

2

2023

Styremedlem

Kjell Haugen

2

2023

Varamedlem

Lars Askerud

2

2023

Varamedlem

Frank Bjørnstad

2

2022

Varamedlem

Åge A. Sandbakken

2

2022

  

JAKTUTVALGET 

Leder

Tony Halteigen

2

2022

Medlem

Tomas Solheim

2

2023

Medlem

Jan Monsrud

2

2022

   

FISKEUTVALGET 

Leder

Ove Åslie

2

2023

Medlem

Atle Aasen

2

2022

Medlem

Morgan Ampian

2

2023

 

KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen

2

2023

Medlem

Tore Vestbekken

2

2023

Medlem

Jens Petter Elnæs

2

2022

 

 REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen

2

2023

 

Kjell Johnny Schulstad

2

2023

3 delegater til ADOs  årsmøte 2021: 

 Kjell Haugen, Tony Halteigen og Thomas Solheim

VALGKOMITE 

Leder

Ingejerd Pramm Platek

2

2022

Medlem

Else Engen

2

2022