STYRET MED UNDERUTVALG

 AUSTMARKA VESTRE UTMARKSLAG

Tillitsvalgte etter årsmøtet den 21.04.22

STYRET

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Thomas Solheim

1

2023

Sekretær

Agathe Bjørnstad

2

2024

Kasserer

Anne Sofie Malmer

2

2023

Styremedlem

Thor Bråthen

2

2023

Styremedlem

Kjell Haugen

2

2023

Varamedlem

Lars Askerud

2

2023

Varamedlem

Frank Bjørnstad

2

2024

Varamedlem

Åge A. Sandbakken

2

2024

  

JAKTUTVALGET 

Leder

Thor Bråthen

2

2024

Medlem

Tomas Solheim

2

2023

Medlem

Jan Monsrud

2

2024

   

FISKEUTVALGET 

Leder

Ove Åslie

2

2023

Medlem

Atle Aasen

2

2024

Medlem

Morgan Ampian

2

2023

 

KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen

2

2023

Medlem

Tore Vestbekken

2

2023

Medlem

Johan Aarskog

2

2024

 

 REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen

2

2023

 

Kjell Johnny Schulstad

2

2023


VALGKOMITE
 

Leder

Ingejerd Pramm Platek

2

2024

Medlem

Else Engen

2

2024