KART OVER JAKTOMRÅDET

I tillegg til dette kart, har utmarkslaget produsert et kart som blir delt ut sammen med jaktkortene. Nevnte kart er mer detaljert og på dette kartet fremkommer også grensene for jaktvaldene for rådyrjakt.