JAKTGUIDE 2018

JAKTGUIDE høsten 2018 til jaktkort for småvilt og rådyrjakt i AVU jaktområde

BESTILLING AV SESONGKORT:

Jaktkort for sesongen bestilles innen den 01.07.18 til:

Mona Skullerud.     Brødbølvegen 707  2224 Austmarka     Mobil:  400 61 510                 E-post: mona_skullerud@hotmail.com

SALG AV DAGSKORT:
Magnus Lindberg, Gylterudvegen 227, 2224 Austmarka, Mob: 911 47 735
Tor Erling Grorud, Grorudvegen 22, 2224 Austmarka, Mob: 913 40 739 / Priv: 62 82 81 82 

NB! Jaktkort er kun gyldig hvis det er betalt, og jaktrapport må sendes Mona Skullerud innen 31.12, hvis ikke blir vedkommende utelukket fra å jakte neste sesong.

JAKTPERIODER:

RÅBUKK- HORNBÆRENDE
Første jaktdag        10. august
Siste jaktdag          24. september

  • Kun riflejakt. Bruk av hund forbudt.

 RÅDYR- GENERELT:
Første jaktdag        25.september
Siste jaktdag          23. desember

Tillatt bruk av hund med boghøyde under 41 cm.

SMÅVILTJAKT:                                       
Jakttida for småvilt er sammenfallende med de tider som er bestemt av Direktoratet for Naturforvaltning, se informasjon som fulgte jegeravgiftskortet.  

UNNTAK: Harejakt har siste jaktdag den 23. desember

  • Skogsfugljakt med rifle forbudt. 
  • Hunnfugl er fredet.
  • Riflejakt på Kanadagås forbudt.

SMÅVILT- OG RÅDYRJAKT:                     
Småviltjakt- og rådyrjakt er forbudt i tiden f.o.m 3. oktober t.o.m. 15. oktober. Forbudet opphører i den delen av terrenget hvor lagene, Kolbjørnsrud/Gylterud og/eller Brødbøl og Utgård jaktlag er ferdig med sin elgjakt.

UNDER ELGJAKTA:                                 
Utover dette tidsrom oppfordres jaktkortinnehaveren til å avstå fra jaktutøvelse i de deler av terrenget hvor elgjakt pågår.

JAKTVALD FOR RÅDYRJAKT:                  
Terrenget er delt inn i jaktvald på ca. 5000 da. Valdnummeret er anført på jaktkortet.

Rådyrjakta skal foregå innenfor det tildelte vald. Dog kan rådyr som er tatt ut på tildelt vald, og som går for los innpå nabovald, felles på dette. Valdinndeling fremkommer av jaktkartet for AVU. 

JAKTKORT FOR RÅDYR:                         
Jaktutvalget gjør oppmerksom på at jaktkortet har to typer tildeling, hvis begge er tildelt:

  • Tildeling for hornbærende bukk. Kan kun nyttes i tiden 10. august til 24. september.
  • Tildeling for generell rådyrjakt. Gjelder for tiden 25. september til 23. desember. Begge tildelingene gjelder kun på tildelt vald.

NB!!  Det skal meldes fra til jaktutvalget v/Mona Skullerud samme dag som rådyret er felt.

NYTT RÅDYRKORT:                                
Hvis det er ledige fellingsretter igjen kan jegeren få tildelt nytt jaktkort til halv pris.

BEHOV FOR ETTERSØKSHUND:            
Austmarka Vestre Utmarkslag har for 2018 inngått avtale med Kongsvinger ettersøksring.

Hovedvakt tlf:   47649607
Bakvakt tlf:        93887644

  • Eventuelle ettersøk blir betalt av AVU.

INNMARK/UTMARK:                            
Jakt på, eller tråkk over innmark/ dyrket mark er forbudt.

ROVVILTPREMIE REV:                             
Skutt rev på AVU sitt område premieres med kr 100,- for de første 20 rever som blir skutt. Skutt rev meldes fra til Magnus Lindberg samme dag som dyret er skutt. Labbene leveres Magnus Lindberg for kontroll.

JAKTRAPPORT:                                     
Jaktrapport må av alle jaktkortinnehavere sendes innen den 31.12.til:

Jaktutvalget v/Mona Skullerud           
Adr: Brødbølvegen 707, 2224 Austmarka
E-post: mona_skullerud@hotmail.com

De som ikke sender inn jaktrapport innen fristen vil bli utelukket fra å jakte neste år.

MELDINGER OG FORESPØRSLER:

Meldinger og forespørsler kan rettes til styret og/eller til jaktutvalg.

STYRET
Leder: Tomas Solheim, Holmenvikavegen 129, 2224 Austmarka     Mob: 990 24 762
Sekretær: Agathe Bjørnstad, Kjellerhølvegen 2, 2224 Austmarka  Mob: 930 64 603
Kasserer: Anne Sofie Malmer, Gamle Bråtaveg 193, 2220 Åbogen   Mob: 415 44 439
Styremedlem: Arve Johnsen, Vardåsveien 17, 2214 Kongsvinger    Tlf:     62 81 37 11
Styremedlem, Ingegerd Pramm Platek, Austmarkavegen 1391, 2220  Åbogen,  Mob: 975 39 310  

JAKTUTVALG
Leder: Tony Halteigen, Halteigvegen 52, 2224 Austmarka     Mob: 971 41 912
Medlem: Kjell Haugen, Brødbølvegen 783, 2224 Austmarka     Mob: 997 95 244
Medlem: Mona Skullerud, Brødbølvegen 707, 2224 Austmarka     Mob: 400 61 510