JAKTGUIDE 2021

JAKTGUIDE høsten 2021 til jaktkort for småvilt og rådyrjakt i AVU jaktområde

BESTILLING AV SESONGKORT:
Jaktkort for sesongen bestilles innen den 01.07.21 til:
Thor Bråthen, Ampiansvegen 155, 2224 Austmarka Tlf: 91388286
E-post: tho-o-br@online.no

Betling via Vipps
Betaling av jaktkort på kan nå gjøres via Vipps. Velg Austmarka Vestre Utmarkslag, velg type jaktkort og antall, og legg i handlekurven.

SALG AV DAGSKORT:
Thor Bråthen, Ampiansvegen 155, 2224 Austmarka Tlf: 91388286

NB!
Jaktkort er kun gyldig hvis det er betalt, og jaktrapport må sendes Thor Bråthen innen 31.12, hvis ikke blir vedkommende utelukket fra å jakte neste sesong.


JAKTPERIODER:

RÅBUKK- HORNBÆRENDE
Første jaktdag        10. august
Siste jaktdag          24. september

  • Kun riflejakt. Bruk av hund forbudt.

RÅDYR- GENERELT:
Første jaktdag        25.september
Siste jaktdag          23. desember

Tillatt bruk av hund med boghøyde under 41 cm.

SMÅVILTJAKT:                                       
Jakttida for småvilt er sammenfallende med de tider som er bestemt av Direktoratet for Naturforvaltning, se informasjon som fulgte jegeravgiftskortet.  

UNNTAK: Harejakt har siste jaktdag den 23. desember

  • Skogsfugljakt med rifle forbudt. 
  • Hunnfugl er fredet.
  • Riflejakt på Kanadagås forbudt.

SMÅVILT- OG RÅDYRJAKT:                     
Småviltjakt- og rådyrjakt er forbudt i tiden f.o.m 3. oktober t.o.m. 15. oktober. Forbudet opphører i den delen av terrenget hvor lagene, Kolbjørnsrud/Gylterud og/eller Brødbøl og Utgård jaktlag er ferdig med sin elgjakt.

UNDER ELGJAKTA:                                 
Utover dette tidsrom oppfordres jaktkortinnehaveren til å avstå fra jaktutøvelse i de deler av terrenget hvor elgjakt pågår.

JAKTVALD FOR RÅDYRJAKT:                  
Terrenget er delt inn i jaktvald på ca. 5000 da. Valdnummeret er anført på jaktkortet.

Rådyrjakta skal foregå innenfor det tildelte vald. Dog kan rådyr som er tatt ut på tildelt vald, og som går for los innpå nabovald, felles på dette. Valdinndeling fremkommer av jaktkartet for AVU. 

JAKTKORT FOR RÅDYR:                         
Jaktutvalget gjør oppmerksom på at jaktkortet har to typer tildeling, hvis begge er tildelt:

  • Tildeling for hornbærende bukk. Kan kun nyttes i tiden 10. august til 24. september.
  • Tildeling for generell rådyrjakt. Gjelder for tiden 25. september til 23. desember. Begge tildelingene gjelder kun på tildelt vald.

NB!!  Det skal meldes fra til jaktutvalget v/Thor Bråthen samme dag som rådyret er felt.

NYTT RÅDYRKORT:                                
Hvis det er ledige fellingsretter igjen kan jegeren få tildelt nytt jaktkort til halv pris.

BEHOV FOR ETTERSØKSHUND:   
Austmarka Vestre Utmarkslag har for 2020 inngått avtale med:
Trond Lauritz Nilsen, mob: 92268313

  • Eventuelle ettersøk blir betalt av AVU

INNMARK/UTMARK:                            
Jakt på, eller tråkk over innmark/dyrket mark er forbudt.

ROVVILTPREMIE REV:                             
Skutt rev på AVU sitt område premieres med kr 100,- for de første 20 rever som blir skutt. Skutt rev meldes fra til Thor Bråthen samme dag som dyret er skutt. Labbene leveres Thor Bråthen for kontroll.

JAKTRAPPORT:                                     
Jaktrapport må av alle jaktkortinnehavere sendes innen den 31.12.til:
Thor Bråthen, Ampiansvegen 155, 2224 Austmarka Tlf: 91388286
E-post:  tho-o-br@online.no

NB:
De som ikke sender inn jaktrapport innen fristen vil bli utelukket fra å jakte neste år.

MELDINGER OG FORESPØRSLER:
Meldinger og forespørsler kan rettes til styret og/eller til jaktutvalg.

STYRET
Leder: Tomas Solheim, Holmenvikavegen 129, 2224 Austmarka      Mob: 990 24 762
Sekretær: Agathe Bjørnstad, Kjellerhølvegen 2, 2224 Austmarka   Mob: 930 64 603
Kasserer: Anne Sofie Malmer, Gamle Bråtaveg 193, 2220 Åbogen   Mob: 415 44 439
Styremedlem: Thor Bråthen, Ampiansvegen 155, 2224 Austmarka  Mob: 913 88 286
Styremedlem: Kjell Haugen, Brødbælvegen 523, 2224 Austmarka  Mob: 997 95 244

JAKTUTVALG
Leder: Tony Halteigen, Halteigvegen 52, 2224 Austmarka              Mob: 971 41 912
Medlem: Jan Monsrud, , Billingvegen 352, 2224 Austmarka            Mob: 995 45 614
Medlem: Tomas Solheim, Holmenvikavegen 129, 2224 Austmarka   Mob: 990 24 762