FISKE

KOM DEG UT I TERRENGET - TA MED FISKESTANGA

Det  er flere fiskevann i området - se kart.

I Sætertjernet er det selvbetjeningskasse for kjøp av fiskekort for kroner 100,- (2018). 

På stedet er det en gapahuk med bålplass/grillplass.  (Vis stor aktsomhet ved bruk av grillplassen ved gapahuken - tenk på skogbrannfaren). Utmarkslaget har også en liten robåt til fri adnyttelse for de som kjøper fiskekort. Robåten - en Piioner - ligger like ved Gapahuken.

I de andre vannene er det muligheter til å få stor abbor og gjedde.

SKITT FISKE!

Foto fra Sætertjernet. Her går noen rugger - ut og prøv fiskelykken!
Magnus og medlemmene i fiskeutvalget har satt ut en mengde ørret i Sætertjernet .