JAKTRAPPORT

JAKTRAPPORT

Sammen med jaktkortet fulgte skjema for jaktrapport.

JAKTRAPPORT:
Jaktrapport må av alle jaktkortinnehavere sendes innen den 31.12.til:

Jaktutvalget v/Mona Skullerud
Adr: Brødbølvegen 707, 2224 Austmarka
E-post: mona_skullerud@hotmail.com

De som ikke sender inn jaktrapport innen fristen vil bli utelukket fra å jakte neste år.